//banery

Ponton - Staw Posmyk - Kokotek - recenzje - Przygody

Krasy
zachFaszczenie
wszędzie glony i płytko ciężko się kąpać, jedyna plaża przy silesianie nieczynna, podobno przez brak porozumienia pomiędzy miejscowymi ośrodkami wypoczynkowymi i zarządcą stawu
Krasy ·
SIE 12 '15
reklama